Skip to main content

Results of Search

Author Ukraine

Year

Title

Tsarenko, P.M.1990[Concise key to the chlorococcoid algae of the Ukrainian SSR]Show Detail
Vetrova, Z.I.1980Bestsvetnye evglenovye vodorosli Ukrainy. [Colourless Euglenoid Algae of the Ukraine.]Show Detail
Vetrova, Z.I.1993Flora vodoroslei Kontinental"nykh vodoemov Ukrainy Evglenofitovye vodorosliShow Detail
Yunger, V.P. & Moshkova, N.O.1993Viznachnik prisnovodnikh vodorostei Ukraini 7. OedogonialesShow Detail