Skip to main content

Results of Search

Author Russia

Year

Title

Voronikhin, N.N.1940Fitoplankton Teletskogo Ozera [The phytoplankton of Lake Teletsk]Show Detail
Voronikhin, N.N.1940aMikrofitobentos Teletskogo Ozera i nekotorykh pritokov ego. [The microphytobenthos of Lake Teletsk and some of its affluents]Show Detail
Voronikhin, N.N.1940bVodorosli ozer Kurganskoi lesostepi [The algae of the Kurgan forest-steppe lakes]Show Detail
Williams, R.M. & Edlund, M.B.1999Taxonomy and morphology of Cymbella stuxbergii from lakes in the Baikal rift zoneShow Detail
Zauer, L.M.1956aO vodoroslyakh nakotorykh pochv stepnogo kryma v svyazi s voprosov o roli vodoroslei v zhizni pochv. [About algae of some Crimean Steppe soil and their importance in the soil"s life.]Show Detail
Balakhontseva, E.N.1909[Phytobiological studies of Lake Ladoga.] 1. General part. 2. Systematic part.Show Detail
Lange-Bertalot, H. & Genkal S.I.1999Diatoms from Siberia I. Islands in the Arctic Ocean (Yugorsky Shar Strait)Show Detail
Lange-Bertalot, H.1999bNeue kombinationen von taxa aus Achnanthes Bory (sensu lato)Diatoms from Siberia I. Islands in the Arctic Ocean (Yugorsky Shar Strait)Show Detail
Davydova, N.N.1976Kompleksy diatomei v donnykh otlozhennykh Onezhskogo Ozera. [Complexes of diatoms in the bottom sediments of Onega Lake.]In: Paleolimnology of Lake Onega: from core-samples of the the bottom sediments.Show Detail
Davydova, N.N.1974Diatomovaya flora Golotsenovykh otlozhenii Onezhskogo ozera. [Diatom flora of Holocene sediments of Onega Lake.]Problems of the investigation of ancient lakes of Eurasia [Problemy issledovaniya drevnikh ozer Eurasia]Show Detail