Skip to main content

Results of Search

Author Ukraine

Year

Title

Hegewald, E. & Tsarenko, P.M.1998Desmatractum spryii, (Chlorophyceae, Treubariaceae) new for Germany and the Ukraine.Show Detail
Khisoriev, Kh.1997Novye dlya flory Ukrainy predstaviteli EuglenophytaShow Detail
Klochenko, P.D. & Elanskaya, I.A. et al.2001Antifungal activity of freshwater cyanobacteriaShow Detail
Kondratyuk, E.S.1994New for the flora of Ukraine Bacillariophyta species from the Carpathian reservoirs.Show Detail
Kostikov, I.Yu.1991aChloromonas antrorum (Volvocales, Chlorophyta) - novyï vid iz pescher gornogo KrymaShow Detail
Kostikov, I.Yu.1991bNovii vid rodu Polytoma Ehr. (Volvocales, Chlorophyceae)Show Detail
Kostikov, I.Yu. & Levanets, A.A.1996New species of the genus Gloeobotrys Pasch. (Xanthophyta, Gloeobotrydaceae) from soils of the "Kamennye Mogily" Reserve (Ukraine)Show Detail
Kostikov, I.Yu. & Solonenko, A.N.1992Zimnee "Tsvetenie" opada tipchakovo-kovyl"nogo uchastka zapovednika "Askaniya-nova" (Ukraina)Show Detail
Kozhova, O.M. & Kobanova, G.I.1994On mass development of Achnanthes minutissima (Kutz) Grun. erw. Cleve (Bacillariophyta) in phytoplankton of Lake BaikalShow Detail
Krakhmal"nyi, A.F. & Zakordonets, O.A.1996K flore Dinophyta ozer Shatskogo Natsional"nogo Parka (Ukraina)Show Detail