Skip to main content

Results of Search

Author Lithuania

Year

Title

Drezepolski, R.1922Eugleniny wolno zyjace ze zbioru glonów podlaskich i litewskich dr. J. GrochmalickiegoShow Detail
Kabailene, M.V.1970O raspredelenii Diatomovykh vodoroslei v poverkhnostnom sloe otlozhenii neskolkikh ozer Litvy. [On the distribution of diatom algae in surface layers of the sediments of some lakes of Lithuania.]Trudy vsesoyuznogo Simpoziuma po osnovnum Problemam presnovodnykh ozer (25-29 May 1970). [Proc. all union Symposium.]Show Detail
Kabailene, M.V.1968Ozernye i morskie Diatomei v Golotsene na territorii Litvy. [Lacustrine and marine Bacillariophyta in Holocene time on the territory of Lithuania.]Iskopaemye diatomovye vodoroslei, SSR. [Fossil diatom algae of the USSR]Show Detail