Skip to main content

Results of Search

Author Azerbaijan

Year

Title

Abdullaeva, Kh.A. & Gasanov, M.B.1965Rol" Khlorelly i Stsenedesmusa v ochistke khozyaistvenno-bytovykh stovykh stochnykh vod g. Baku. [The role of Chlorella and Scenedesmus in the purification of the domestic sewage-water of Baku.]Show Detail
Babaev, G.B.1965K fitoplanktonu pribrezhnykh chastei ostrovov Bakinskogo arkhipelaga. [On the phytoplankton of the littoral parts of islands of the Bakinsk archipelago.]Show Detail
Balashova, N.B.1975K flore vodoroslei termalnykh istochnikov Azerbaidzhana. [Ad florum algarum thermalium Azerbaidzhaniae.] [On the algal flora of thermal springs of Azerbaidzhan.]Show Detail
Gasanova, M.S.1968K stratigrafii Miotsenovykh otlozhenii kobistana. (Vostochnyi Azerbaidzhan). [Stratigraphie of Miocene deposits Kobistana (East Aserbaydjan).]Show Detail
Gasanova, M.S.1973De Coscinodisco Lewisiano Greville (Bacillariophyta) in Sedimentis Miocaeni Kobystani (Azerbajdzan Orientalis) Primum InventoShow Detail
Karaeva, N.I. & Mukhtarova, Sh.D.1987Redkie dlya S.S.S.R. i novye vidy pennatnykh diatomovykh vodoroslei (Bacillariophyta) iz AzerbaidzhanaShow Detail