Skip to main content

Record Detail

Author Masyuk, N.P. & Lilitskaya, G.G.
Title Novye dlya flory Karpatskogo biosfernogo zapovednika (Ukraina) vidy Chlorophyta i Xanthophyta
Journal Title Algologiya
Date of Publication 1996
Volume 6
Issue 4
Page(s) 447-455
Geographical Ukraine
Keywords Xanthophyceae; Xanthophyta; green algae; Chlorophyta; Chlorophyceae; biosphere; reserve; morphology; ecology