Skip to main content

Record Detail

Author Barashkov, G.K.
Title Sravnitel"naya biokhimiya vodoroslei. [Comparative biochemistry of algae]
Journal Title Pishchevaya promyshlennost"
Date of Publication 1972
Page(s) 3-336
Keywords algae; biochemistry