Skip to main content

Record Detail

Author Abdukadyrov, A.
Title Vodorosli v ochistke promyshlennykh stochnykh vod Chekhk
Title (monographic) Vodorosli i Griby Srednei Azii
Place of Publication not known
Publisher's Name Akad. nauk. Uzbekskoi SSR Otd. Microbiol.
Date of Publication 1974
Volume 1
Page(s) 6-8
Keywords algae; sewage; pollution; water quality