Skip to main content

Record Detail

Author Yurkova, G.N.
Title Viroshchuvannya galofilnikh vidiv rodu Dunaliella na agarizovanomu pozhivnomu seredovishchi. [Cultivation of halophilous species of genus Dunaliella on agarized nutrient medium]
Journal Title Ukrayinskyi Botanichnyi Zhurnal
Date of Publication 1968
Volume 25
Issue 6
Page(s) 46-51
Keywords green algae; Chlorophyceae; Chlorophyta; cultivation; halotolerance; salinity; nutrients