Skip to main content

Record Detail

Author Taubaev, T.T., Khudaiberdyeva, R. & Yakubov, Kh.F.
Title O metodakh vydeleniya novykh shtammov vodoroslei iz prirody i ikh khraneniya v kollektsionnykh kulturakh. [On methods of isolating new strains of algae from nature and their preservation in culture collection.]
Journal Title Sporovye rast. Sradnei Azii Tashkent "Fan"
Date of Publication 1969
Page(s) 92-98
Keywords algae; strains; culture; cultivation; methodology; isolates; collection