Skip to main content

Record Detail

Author Rabotnova, I.L. & Milko, E.S.
Title Vliyanie uslovii kultivirovaniya na obrazovanie karotina vodoroslyu Dunaliella salina. [Influence of cultivation conditions on the formation of carotene by Dunaliella salina.]
Journal Title Trudy Moskovskogo obshchestva ispytatelei prirody. Otdel biologicheskii
Date of Publication 1966
Volume 24
Page(s) 115-23
Keywords carotenoid; cultivation; Chlorophyceae; Chlorophyta; green algae